Hiển thị tất cả 4 kết quả

Château Dauzac

Rượu Vang Pháp D De Dauzac Bordeaux Red 2016

530.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Château Dauzac Margaux 2020

2.350.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Château Dauzac Margaux 2016

1.850.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Château Dauzac Margaux 2015

2.150.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV