Hiển thị tất cả 3 kết quả

Sarl Du Grand Bourry

Rượu Vang Château Rissac Cabardes 2019

645.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, , ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

15% ABV

Rượu Vang Pháp CHÂTEAU GRAND BOURRY COSTIÈS DE NÌMES 2017

780.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

15.5% ABV

Rượu Vang Pháp Marie Courrage

580.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

16% ABV