Hiển thị tất cả 11 kết quả

Primitivo

Rượu vang Ý Renna Mento Puglia Primitivo 2020

435.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

16% ABV

Rượu Vang Ý La Cortesia Primitivo 2019

350.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

16% ABV

Rượu Vang Ý Fletris Appassimento Primitivo 2019

680.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14.5% ABV

Rượu Vang Ý La Premura Primitivo

350.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

16% ABV

Rượu Vang Ý Casa Reale Primitivo

1.350.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

17.5% ABV

Rượu Vang Bịch 3L Alta Murgia Primitivo 2019

550.000 
Độ cồn

16% ABV

Giống nho

Loại vang

Nhà sản xuất

Quốc gia

Ý

Rượu Vang Bịch 3L Rosario Primitivo 2019

550.000 
Giống nho

Độ cồn

16% ABV

Loại vang

Nhà sản xuất

Quốc gia

Ý

Rượu Vang Ý Alta Murgia Primitivo 2019

400.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

16% ABV

Rượu Vang Ý Vino Antorino Primitivo

600.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Ý Rosario Primitivo 2019

380.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

16% ABV

Rượu Vang Ý Kelva Primitivo 2019

385.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

16% ABV