Hiển thị tất cả 10 kết quả

Rượu Vang Tây Ban Nha

Rượu Vang Tây Ban Nha Maria Rivera 2022

280.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Dung tích

Hạn sử dụng

Không

Rượu Vang Tây Ban Nha Enriqueta Reserva 2020

300.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha 59 Pineal Ebro Tempranillo Reserva 2022

290.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha 1965 Reserva

280.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Coeli Sparkling Gold Flake

650.000 
Loại vang

,

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

11% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha Beronica Tempranillo

300.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha 16 Pineal Ebro Tempranillo 2020

260.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha Mauricio Tempranillo 2020

299.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha Ebro River Tempranillo 2020

280.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha 1920 Tempranillo

260.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV