Hiển thị tất cả 10 kết quả

Rượu Champagne (Sâm Panh)

Rượu Vang Coeli Sparkling Gold Flake

650.000 
Loại vang

,

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

11% ABV

Rượu Vang Sủi Moscato Cavatina Premium Rose

595.000 
Quốc gia

Ý

Loại vang

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

8.5%

Dung tích

Hạn sử dụng

Không

Rượu Vang Sủi Gemma Di Luna Moscato

480.000 
Quốc gia

Ý

Loại vang

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

7.5%

Dung tích

Hạn sử dụng

Không

Rượu Vang Sủi Moscato Cavatina Premium

495.000 
Quốc gia

Ý

Loại vang

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

8.5%

Dung tích

Hạn sử dụng

Không

Rượu Vang Sủi Ca’ Botta YM Prosecco

790.000 
Quốc gia

Ý

Loại vang

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

11.5% ABV

Rượu Vang Sủi Donelli Moscato Pink

580.000 
Quốc gia

Ý

Loại vang

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

6.5% ABV

Dung tích

Hạn sử dụng

Không

Rượu Vang Sủi Premiére Bulle Rosé

800.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

12% ABV

Rượu Vang Champagne Victoire Vintage Gold 2010 (1.5L)

4.900.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

12% ABV

Rượu Vang Sủi Santero Prosecco

605.000 
Loại vang

Quốc gia

Ý

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

11.5% ABV

Rượu Vang Champagne Victoire Rose (1.5L)

4.900.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

12% ABV