Hiển thị tất cả 13 kết quả

Luxium Wines

Rượu Vang Tây Ban Nha 1965 Reserva

280.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha Maria Rivera 2022

280.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Dung tích

Hạn sử dụng

Không

Rượu Vang Tây Ban Nha Enriqueta Reserva 2020

300.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha 59 Pineal Ebro Tempranillo Reserva 2022

290.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha Reserva Ribera Del Duero

220.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Dung tích

Hạn sử dụng

Không

Rượu Vang Tây Ban Nha Beronica Tempranillo

300.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha Feliso Reserva 2022

290.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Bịch 3L Beronica Tempranillo

480.000 
Độ cồn

14% ABV

Giống nho

Loại vang

Nhà sản xuất

Quốc gia

Tây Ban Nha

Rượu Vang Bịch 3L 1920 Tempranillo

450.000 
Độ cồn

14% ABV

Giống nho

Loại vang

Nhà sản xuất

Quốc gia

Tây Ban Nha

Rượu Vang Tây Ban Nha 16 Pineal Ebro Tempranillo 2020

260.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha Mauricio Tempranillo 2020

299.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha Ebro River Tempranillo 2020

280.000 
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Tây Ban Nha 1920 Tempranillo

Liên hệ
Loại vang

Quốc gia

Tây Ban Nha

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV