Hiển thị tất cả 2 kết quả

Château Cos d'Estournel

Rượu Vang Pháp Chateau Cos d’Estournel 2014

8.500.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Cos d’Estournel 2015

10.500.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV