Hiển thị tất cả 8 kết quả

Petit Verdot

Rượu Vang Pháp Château Cambon la Pelouse 2015

1.400.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Pontey Lamartine Red 2019

1.650.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

15% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Branaire-Ducru Saint-Julien Grand Cru Classe 2015

3.750.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, , ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Vùng sản xuất

Saint Julien

Rượu Vang Pháp Chateau Haut Mouleyre Grand Reserve

920.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14.5% ABV

Rượu Vang Pháp Domaine de Chevalier Grand Cru Classé 2014

3.500.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, , ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Leoville Poyferre 2014

4.400.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Rauzan Segla 2011

6.700.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Belgrave Haut-Medoc 2015

2.500.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13% ABV