Hiển thị 1–16 của 50 kết quả

Cabernet Sauvignon

Rượu Vang Pháp Orby N3 Cabernet Syrah 2018

620.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Vùng sản xuất

Bordeaux

Rượu Vang Pháp Château Cambon la Pelouse 2015

1.400.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Château Rissac Cabardes 2019

645.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, , ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

15% ABV

Rượu Vang Pháp Château Rollan de By Cru Bourgeois Medoc 2014

1.550.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Terre Blanque Red 2020

360.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Pháp D De Dauzac Bordeaux Red 2016

530.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Pontey Lamartine Red 2019

1.650.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

15% ABV

Rượu Vang Pháp Château Rousset Caillau 2019 Cabernet Sauvignon

385.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Chile Palena Cabernet Sauvignon 2020

375.000 
Loại vang

Quốc gia

Chi Lê

Giống nho

Vùng sản xuất

Central Valley

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Chile Valdivieso Classic Cabernet Sauvignon 2018

350.000 
Quốc gia

Chi Lê

Loại vang

Giống nho

Vùng sản xuất

Central Valley

Nhà sản xuất

Hạn sử dụng

Không

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Rousset-Caillau CRC Bordeaux Superieur

550.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Pháp Château Bournac 2014

760.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu vang đỏ bịch 3l Wine Lovers Collection Cabernet Sauvignon

520.000 
Loại vang

Quốc gia

Nam Phi

Giống nho

Nhà sản xuất

Độ cồn

15% ABV

Rượu vang Chateau Mouton Rothschild (Grand Premier Cru 1855)

29.500.000 
Loại vang

Giống nho

Quốc gia

Pháp

Độ cồn

13.5% ABV

Nhà sản xuất

Rượu vang Château Margaux (Grand Cru Classe 1855)

45.500.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

Độ cồn

13% ABV

Nhà sản xuất

Rượu vang Chateau Latour (Premier Cru 1855)

53.000.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

Độ cồn

13.5% ABV

Nhà sản xuất