Hiển thị 1–16 của 20 kết quả

Cabernet Franc

Rượu Vang Pháp Château Auzias Paretlongue Instinct Terrien 2017

625.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

16% ABV

Rượu Vang Château Rissac Cabardes

645.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, , ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

15% ABV

Rượu Vang Pháp Château Rollan de By Cru Bourgeois Medoc 2014

1.550.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Seigneur D’Aiguilhe 2016

1.150.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Branaire-Ducru Saint-Julien Grand Cru Classe 2015

3.750.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, , ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Vùng sản xuất

Saint Julien

Rượu Vang Pháp Château Pontet Canet 2014

5.900.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, , ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Domaine de Chevalier Grand Cru Classé 2014

3.500.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, , ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau d’Aiguilhe 2018

1.800.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14.5% ABV

Rượu Vang Pháp Leoville Poyferre 2014

4.400.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Saint Pierre 2015

4.700.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Cos d’Estournel 2014

8.500.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Cos d’Estournel 2015

10.500.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

13.5% ABV

Rượu Vang Pháp Les Tour De Belcier 2016

1.400.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14.5% ABV

Rượu Vang Pháp Le Dragon De Qvintvs Saint Emilion Grand Cru 2016

2.600.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

15% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau Laffitte Carcasset 2018

2.500.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

, ,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV

Rượu Vang Pháp Chateau La Dominique Saint-Emilion Grand Cru Classé 2014

2.650.000 
Loại vang

Quốc gia

Pháp

Giống nho

,

Nhà sản xuất

Độ cồn

14% ABV